Juridische informatie

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. Door verbinding te maken met deze site accepteert u deze voorwaarden zonder voorbehoud. In overeenstemming met artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor deze website https://maisonelle.fr/ :

Website redacteur

Maison ELLE

SIRET-nummer: 562 076 638 00021
Verantwoordelijke redactie: Pascal Donat in zijn hoedanigheid van voorzitter
Adres: 14, rue de Brey 75017 Parijs - Frankrijk
Telefoon: +33 (0)1 77 35 90 05
Website: https://maisonelle.fr/

Hosting

Host : OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Ontwerp & productie

Grafisch ontwerp : Laurent & Laurence
Site mogelijk gemaakt doordigitaal branding webbureau
Adres: 1 rue jean bertin - 26000 VALENCE

Credits

Gebruiksvoorwaarden

Deze site (https://maisonelle.fr/) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) voor een groter gebruiksgemak en mooiere afbeeldingen, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz. Maison ELLE gebruikt alle middelen die tot haar beschikking staan om betrouwbare informatie en een betrouwbare update van haar websites te garanderen. Fouten of weglatingen kunnen echter voorkomen. Internetgebruikers dienen daarom de juistheid van de door Maison ELLE verstrekte informatie te controleren en de door hen nuttig geachte wijzigingen aan de site door te geven. Maison ELLE is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie of voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Cookies: De website https://maisonelle.fr/ kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en weergave doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat een aantal gegevensitems die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze site kunnen niet worden gebruikt zonder cookies te accepteren. Hyperlinks : De websites van Maison ELLE kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet. Maison ELLE heeft geen enkele controle over de sites die gelinkt zijn aan haar websites. Maison ELLE is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe sites en bronnen, noch garandeert zij deze. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van deze elementen. De risico's die verbonden zijn aan een dergelijk gebruik vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden moet naleven. Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van Maison ELLE mogen geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Maison ELLE. Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wenst aan te brengen naar een van de websites van Maison ELLE, dient hij een e-mail te sturen naar de site met het verzoek een hyperlink aan te brengen. Maison ELLE behoudt zich het recht voor een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te hoeven rechtvaardigen.

Geleverde diensten

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website https://maisonelle.fr/. Maison ELLE streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de site https://maisonelle.fr/. De informatie op de site https://maisonelle.fr/ is niet exhaustief en de foto's zijn niet contractueel. De informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen sinds de publicatie. Bovendien wordt alle informatie op de website https://maisonelle.fr/ uitsluitend ter informatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Kies je Maison Elle