Privacybeleid

La confidentialité de votre vie privée revêt d’une importance cruciale pour nous. Nous comprenons que votre confiance en nous constitue notre priorité et c’est pourquoi la présente déclaration de confidentialité s’applique à notre site web https://maisonelle.fr/ (ci-après le « Site ») et à toutes les relations ou non existant entre HÔTELIERE LE PROGRES et ses clients ainsi que ses partenaires. Nous prenons au sérieux la protection et le respect de la vie privée des utilisateurs de notre site web et prenons les mesures nécessaires pour le garantir. HÔTELIERE LE PROGRES veille à la protection des données personnelles des utilisateurs conformément aux dispositions de la de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

Wat is een vertrouwelijkheidsbeleid? Het is een schriftelijk document waarin aan u, als gebruiker van onze website, wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie wij over u verzamelen wanneer u op onze site surft. Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die wij verzamelen te respecteren in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden. Onze gebruikers vinden in dit "Privacybeleid" de persoonlijke informatie die wij over hen verzamelen, de doeleinden waarvoor deze informatie wordt gebruikt, de wijze waarop deze informatie wordt verzameld, de beschikbare middelen voor gebruikers om bezwaar te maken tegen het verzamelen en de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om hun persoonlijke informatie te beschermen. Persoonlijke informatie" of "persoonlijke gegevens" betekent alle informatie die kan worden gebruikt om een gebruiker te identificeren, zoals achternamen, voornamen, post- en e-mailadressen, telefoonnummers, een IP-adres, een identificatiecode voor een computerverbinding, etc. De verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.

Via de website https://maisonelle.fr/ kan HÔTELIERE LE PROGRES de persoonsgegevens verzamelen van elke persoon die HÔTELIERE LE PROGRES een vraag stelt via de rubriek "Contact" van de website, die online reserveert of die zich abonneert op de nieuwsbrief van de website. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan HÔTELIERE LE PROGRES worden doorgegeven, zijn onderworpen aan de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming. de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

Le Site https://maisonelle.fr/ met à votre disposition un formulaire vous permettant de faire appel à vos droits relatifs à la protection de votre vie privée. 

Lees dit "Vertrouwelijkheidsbeleid" zorgvuldig door in combinatie met het "Privacybeleid". "Cookiesbeleid van HÔTELIERE LE PROGRES.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

HÔTELIERE LE PROGRES kan persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zie hieronder, wanneer u een contactformulier invult, of andere, op onze website https://maisonelle.fr/.

 • Naam
 • Voornaam
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Vast/mobiel telefoonnummer
 • Informatie over uw gebruik van de Site, zoals uw IP-adres, browsertype, software, hardware, geografische locatiegegevens en de webpagina die u bezocht toen u toegang kreeg tot de Site.

En outre, HÔTELIERE LE PROGRES collecte automatiquement des informations anonymes concernant l’utilisation que vous faites de notre site web https://maisonelle.fr/ et de ses services. Ainsi, HÔTELIERE LE PROGRES, par exemple, enregistrera automatiquement quelles parties du site internet vous visitez, quel navigateur internet vous utilisez, quel site internet vous visitiez lorsque vous avez reçu l’accès au site internet, ainsi que votre adresse IP. Nous ne pouvons pas vous identifier sur la base de ces données, mais celles-ci permettent à HÔTELIERE LE PROGRES d’établir des statistiques concernant l’utilisation du site web sur l’audience ainsi que d’envoyer une communication plus ciblée. Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis par l’entremise des modes de collecte décrits ici-bas, dans la section « 2 – Modes de collecte des données à caractère personnel ».

Methoden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden op de volgende manieren verzameld:

 • Een samenwerking met HÔTELIERE LE PROGRES
 • Bezoek https://maisonelle.fr/
 • Een klantaccount aanmaken
 • Contactformulier(en)
 • Offerteaanvraagformulier
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van HÔTELIERE LE PROGRES
 • Verificatie van uw identiteit
 • Inschrijving op communicatie en de nieuwsbrief (via de Site)
 • Correspondentie met en van HÔTELIERE LE PROGRES
 • Visitekaartjes uitwisselen
 • Ontvangst en gesprek met faciliteitspersoneel
 • Opiniepeilingen
 • Cookies (voor meer informatie: "Cookiesbeleid)
 • Wedstrijden

De persoonlijke gegevens die door HÔTELIERE LE PROGRES worden verzameld, worden dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik van persoonlijke gegevens

https://maisonelle.fr/ kunnen sommige of alle verzamelde gegevens verwerken om :

 • Om browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken.
 • Om de gebruikerservaring, de kwaliteit, het beheer, de navigatie en de inhoud van de website van HÔTELIERE LE PROGRES te optimaliseren.
 • Het aanmaken van een klantenaccount en de bevestiging hiervan.
 • Follow-up van boekingen door klanten/prospects.
 • Levering van goederen en diensten door HÔTELIERE LE PROGRES.
 • Verbeter de klantenservice en uw zorgbehoeften.
 • Contact opnemen: contact opnemen per e-mail en/of telefoon.
 • Tevredenheidsonderzoeken, studies en optionele polls uitvoeren op https://maisonelle.fr/.
 • Het versturen van marketingcampagnes en gerichte reclame van HÔTELIERE LE PROGRES, updates en promotionele aanbiedingen op basis van uw voorkeuren en uw toestemming met betrekking tot communicatie.
 • Gepersonaliseerde reclame-inhoud bieden.
 • Offertes, ontvangstbewijzen en facturen versturen.
 • Verzamel statistische gegevens.
 • Een offerte opstellen.
 • Een wedstrijd beheren.
 • De uitvoering van een contract afgesloten met HÔTELIERE LE PROGRES.
 • Computerfraude (spamming, hacking, enz.) voorkomen en bestrijden.

Vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

HÔTELIERE LE PROGRES is de enige eigenaar van de informatie die verzameld wordt op de website https://maisonelle.fr/. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, uitgewisseld, overgedragen of doorgegeven aan derden om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, behalve wat nodig is om te reageren op een verzoek en/of transactie in het kader van het beheer van de klantenrelatie, de levering van de diensten van HÔTELIERE LE PROGRES en de optimalisering ervan.

Verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens: Gwendoline Pédurand.

En tant que responsable du traitement des données qu’il collecte, https://maisonelle.fr/ s’engage à respecter le cadre des dispositions légales en vigueur. Il lui appartient notamment au Client d’établir les finalités de ses traitements de données, de fournir à ses prospects et clients, à partir de la collecte de leurs consentements, une information complète sur le traitement de leurs données personnelles et de maintenir un registre des traitements conforme à la réalité.

Chaque fois que https://maisonelle.fr/ traite des données à caractère personnel, HÔTELIERE LE PROGRES prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données à caractère personnel au regard des finalités pour lesquelles https://maisonelle.fr/ les traite.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden

https://maisonelle.fr/ s’interdit de traiter, héberger ou transférer les informations collectées sur ses clients vers un pays situé en dehors de l’Union européenne ou reconnu comme « non adéquat » par la Commission européenne sans en informer préalablement le client. Pour autant, https://maisonelle.fr/ reste libre du choix de ses sous-traitants techniques et commerciaux à la condition qu’il présente les garanties suffisantes au regard des exigences du Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

https://maisonelle.fr/ verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en gebruikt ze daarom alleen noodzakelijkerwijs of voor statistische en analysedoeleinden. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, uit te wisselen of over te dragen aan derden. Indien het noodzakelijk is voor HÔTELIERE LE PROGRES om uw persoonsgegevens door te geven aan derden, zal de betrokken derde uw persoonsgegevens moeten gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit "Privacybeleid". We zijn van mening dat het nodig is om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of wanneer dit wettelijk vereist is, te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.

Niettegenstaande het voorgaande kan HÔTELIERE LE PROGRES uw persoonsgegevens bekendmaken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer HÔTELIERE LE PROGRES hiertoe wettelijk verplicht is of in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures en om onze rechten te garanderen en te verdedigen.
 • Wanneer HÔTELIERE LE PROGRES of bijna al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens, die HÔTELIERE LE PROGRES heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal vormen.

https://maisonelle.fr/ s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des informations et notamment qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non autorisées. Cependant, si un incident impactant l’intégrité ou la confidentialité des informations du client est portée à la connaissance de https://maisonelle.fr/, celle-ci devra dans les meilleurs délais informer le client et lui communiquer les mesures de corrections prises. Par ailleurs https://maisonelle.fr/ ne collecte aucune « données sensibles ».

Les données à caractère personnel de l’Utilisateur peuvent être traitées par des filiales de https://maisonelle.fr/ et des sous-traitants (prestataires de services), exclusivement afin de réaliser les finalités de la présente « Politique de Confidentialité » comme :

 • De serviceprovider die verantwoordelijk is voor het reserverings- en betalingssysteem voor het beheren en valideren van uw aanvraag.
 • De dienstverlener voor het maken en onderhouden van de website, Diadao Productive, digitaal agentschap.

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalités rappelées ci-dessus, les principales personnes susceptibles d’avoir accès aux données des Utilisateurs de https://maisonelle.fr/ sont principalement les agents de notre service client.

In alle andere gevallen zal HÔTELIERE LE PROGRES ervan afzien uw persoonlijke gegevens te verkopen, te verhuren of door te geven aan derden, behalve wanneer ze hiervoor uw toestemming heeft gekregen en met de betrokken derde een gegevensverwerkingscontract heeft afgesloten dat de nodige garanties bevat inzake vertrouwelijkheid en conformiteit van uw persoonlijke gegevens met de bescherming van uw privé- en beroepsleven. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden, kunt u hiertegen bezwaar maken op het moment van verzamelen of op elk moment daarna, zoals vermeld in paragraaf "8 - Rechten met betrekking tot de bescherming van uw privacy".

Opslag van persoonlijke gegevens

Sauf quand un plus long délai de conservation est requis ou justifié par la loi ou par le respect d’une autre obligation légale comme 10 ans pour les documents comptables, HÔTELIERE LE PROGRES conservera vos données à caractère personnel pendant une durée de 10 ans pour les clients de HÔTELIERE LE PROGRES afin d’atteindre et de remplir les objectifs tels que décrits dans la déclaration de la « Politique de Confidentialité », sous le point « 3 – Utilisation des données à caractère personnel ».

Uw privacyrechten

In overeenstemming met de bepalingen van de de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679), les utilisateurs de https://maisonelle.fr/ peuvent faire appel à leurs droits relatifs à la protection de la vie privée, tels que stipulés ci-dessous :

 • Recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden.
 • Recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD).
 • Recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 RGPD).
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Gebruikersgegevens (Artikel 21 RGPD).
 • Het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 RGPD).
 • Droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à qui https://maisonelle.fr/ devra communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’il aura préalablement désigné.

Dès que https://maisonelle.fr/ a connaissance du décès d’un Utilisateur et à défaut d’instructions de sa part, HÔTELIERE LE PROGRES s’engage à détruire ses données, sauf si leur conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale.

Als de Gebruiker deze rechten wil kunnen uitoefenen op https://maisonelle.fr/, kunt u ons een bericht sturen waarin u aangeeft welk(e) recht(en) u wilt laten toepassen op het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met Gwendoline Pédurand in haar hoedanigheid van Operations Manager, per e-mail op het volgende adres bonjour@flanellesparis.comof per post naar HÔTELIERE LE PROGRES, 14, rue de Brey 75017 Parijs - Frankrijk, met vermelding in de onderwerpregel van de e-mail of brief "Rechten met betrekking tot de bescherming van uw privéleven".

Dans ce cas, l’Utilisateur doit indiquer les données à caractère personnel qu’il souhaiterait que https://maisonelle.fr/ corrige, mette à jour ou supprime, en s’identifiant précisément avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Les demandes de suppression de données à caractère personnel seront soumises aux obligations qui sont imposées à HÔTELIERE LE PROGRES par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des documents.

Bovendien kunt u altijd via uw account uw persoonlijke gegevens bijwerken, wijzigen en/of verifiëren die u moest verstrekken bij het aanmaken van uw klantenrekening. Als u niet langer nieuwsbrieven, informatiebulletins over onze diensten of reclame wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop "uitschrijven" onderaan elke e-mail van HÔTELIERE LE PROGRES.

Bescherming van persoonlijke gegevens

HÔTELIERE LE PROGRES verbindt zich ertoe redelijke fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens en verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. We gebruiken geavanceerde encryptie om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen. We beschermen je informatie ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie.

Les données collectées et stockées via le Site https://maisonelle.fr/ sont hébergées par une société externe, MEDIALOG, qui fournit un logiciel de type PMS (Property Management System) pour la gestion hôtelière et pour la gestion de la relation client.

MEDIALOG Hotel software kan worden gebruikt om technische en organisatorische maatregelen binnen het hotel te definiëren om gebruikersgegevens op de juiste manier te beschermen. Respect voor uw gegevens is essentieel en daarom is MEDIALOG ISO 9001 gecertificeerd.

Ondanks onze inspanningen is geen enkele methode voor overdracht via internet of elektronische opslag volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, stellen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun account en om hen te voorzien van alle informatie die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Aucune information personnelle de l’utilisateur du site https://maisonelle.fr/ n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.

Verklaring privacybeleid bijgewerkt

HÔTELIERE LE PROGRES heeft het recht om deze verklaring "Privacybeleid" bij te werken door een nieuwe versie te installeren op de website https://maisonelle.fr/. Het is in het bijzonder aan te raden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop het "Privacybeleid" staat, te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de nieuwe voorwaarden.

Hyperlinks naar andere websites

Le site internet https://maisonelle.fr/ peut contenir des liens hypertextes qui mènent vers d’autres sites internet. En aucun cas, HÔTELIERE LE PROGRES ne peut être tenue pour responsable de la « Politique de Confidentialité » ou des pratiques relatives à la vie privée d’une quelconque tierce partie.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website https://maisonelle.fr/, bent u verplicht om dit "Privacybeleid" en de onderstaande voorwaarden te accepteren. "Algemene gebruiksvoorwaarden door de vakjes aan te vinken die aanwezig zijn bij het verzamelen van informatie om te kunnen genieten van de diensten van HÔTELIERE LE PROGRES.

Schade

Lorsque vous avez des réclamations concernant la manière dont HÔTELIERE LE PROGRES collecte, utilise et/ou traite vos données à caractère personnel, vous pouvez nous contacter, en tout premier lieu, pour que nous résolvions le ou les réclamations. Si cela n’est pas suffisant, les Utilisateurs de https://maisonelle.fr/ peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle et notamment de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en suivant le lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Contact HÔTELIERE LE PROGRES

Als u vragen hebt over het "Privacybeleid" of de manier waarop HÔTELIERE LE PROGRES uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan per e-mail contact met ons op via bonjour@maisonelle.fr, ou par courrier à HÔTELIERE LE PROGRES, 14, rue de Brey 75017 Paris – France.

Kies je Maison Elle