Privacybeleid

De vertrouwelijkheid van uw privéleven is voor ons van cruciaal belang. Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons onze prioriteit is en daarom is deze vertrouwelijkheidsverklaring van toepassing op onze website https://maisonelle.fr/ (hierna de "Site") en op alle relaties, al dan niet bestaande tussen HÔTELIERE LE PROGRES en zijn klanten en partners. Wij nemen de bescherming en het respect van het privéleven van de gebruikers van onze website ernstig en nemen de nodige maatregelen om dit te garanderen. HÔTELIERE LE PROGRES verzekert de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming. de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

Wat is een vertrouwelijkheidsbeleid? Het is een schriftelijk document waarin aan u, als gebruiker van onze website, wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie wij over u verzamelen wanneer u op onze site surft. Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die wij verzamelen te respecteren in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden. Onze gebruikers vinden in dit "Privacybeleid" de persoonlijke informatie die wij over hen verzamelen, de doeleinden waarvoor deze informatie wordt gebruikt, de wijze waarop deze informatie wordt verzameld, de beschikbare middelen voor gebruikers om bezwaar te maken tegen het verzamelen en de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om hun persoonlijke informatie te beschermen. Persoonlijke informatie" of "persoonlijke gegevens" betekent alle informatie die kan worden gebruikt om een gebruiker te identificeren, zoals achternamen, voornamen, post- en e-mailadressen, telefoonnummers, een IP-adres, een identificatiecode voor een computerverbinding, etc. De verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.

Via de website https://maisonelle.fr/ kan HÔTELIERE LE PROGRES de persoonsgegevens verzamelen van elke persoon die HÔTELIERE LE PROGRES een vraag stelt via de rubriek "Contact" van de website, die online reserveert of die zich abonneert op de nieuwsbrief van de website. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan HÔTELIERE LE PROGRES worden doorgegeven, zijn onderworpen aan de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming. de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

Op de website https://maisonelle.fr/ vindt u een formulier waarmee u uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw privacy kunt inroepen. Klik gewoon op de volgende link: https://www.hotelflanelles.paris/fr/formulaire-rgpd.

Lees dit "Vertrouwelijkheidsbeleid" zorgvuldig door in combinatie met het "Privacybeleid". "Cookiesbeleid van HÔTELIERE LE PROGRES.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

HÔTELIERE LE PROGRES kan persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zie hieronder, wanneer u een contactformulier invult, of andere, op onze website https://maisonelle.fr/.

 • Naam
 • Voornaam
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Vast/mobiel telefoonnummer
 • Informatie over uw gebruik van de Site, zoals uw IP-adres, browsertype, software, hardware, geografische locatiegegevens en de webpagina die u bezocht toen u toegang kreeg tot de Site.

Bovendien verzamelt HÔTELIERE LE PROGRES automatisch anonieme informatie over uw gebruik van onze website https://maisonelle.fr/ en zijn diensten. Zo registreert HÔTELIERE LE PROGRES bijvoorbeeld automatisch welke delen van de website u bezoekt, welke internetbrowser u gebruikt, welke website u bezocht toen u toegang kreeg tot de website, evenals uw IP-adres. Wij kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens, maar ze stellen HÔTELIERE LE PROGRES in staat om statistieken op te stellen over het gebruik van de website en zijn publiek en om meer gerichte communicatie te sturen. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verzameld via de methodes die hieronder worden beschreven, in sectie "2 - Methodes voor het verzamelen van persoonlijke gegevens".

Methoden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden op de volgende manieren verzameld:

 • Een samenwerking met HÔTELIERE LE PROGRES
 • Bezoek https://maisonelle.fr/
 • Een klantaccount aanmaken
 • Contactformulier(en)
 • Offerteaanvraagformulier
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van HÔTELIERE LE PROGRES
 • Verificatie van uw identiteit
 • Inschrijving op communicatie en de nieuwsbrief (via de Site)
 • Correspondentie met en van HÔTELIERE LE PROGRES
 • Visitekaartjes uitwisselen
 • Ontvangst en gesprek met faciliteitspersoneel
 • Opiniepeilingen
 • Cookies (voor meer informatie: "Cookiesbeleid)
 • Wedstrijden

De persoonlijke gegevens die door HÔTELIERE LE PROGRES worden verzameld, worden dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik van persoonlijke gegevens

https://www.hotelflanelles.paris kunnen sommige of alle verzamelde gegevens verwerken om :

 • Om browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken.
 • Om de gebruikerservaring, de kwaliteit, het beheer, de navigatie en de inhoud van de website van HÔTELIERE LE PROGRES te optimaliseren.
 • Het aanmaken van een klantenaccount en de bevestiging hiervan.
 • Follow-up van boekingen door klanten/prospects.
 • Levering van goederen en diensten door HÔTELIERE LE PROGRES.
 • Verbeter de klantenservice en uw zorgbehoeften.
 • Contact opnemen: contact opnemen per e-mail en/of telefoon.
 • Tevredenheidsonderzoeken, studies en optionele polls uitvoeren op https://maisonelle.fr/.
 • Het versturen van marketingcampagnes en gerichte reclame van HÔTELIERE LE PROGRES, updates en promotionele aanbiedingen op basis van uw voorkeuren en uw toestemming met betrekking tot communicatie.
 • Gepersonaliseerde reclame-inhoud bieden.
 • Offertes, ontvangstbewijzen en facturen versturen.
 • Verzamel statistische gegevens.
 • Een offerte opstellen.
 • Een wedstrijd beheren.
 • De uitvoering van een contract afgesloten met HÔTELIERE LE PROGRES.
 • Computerfraude (spamming, hacking, enz.) voorkomen en bestrijden.

Vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

HÔTELIERE LE PROGRES is de enige eigenaar van de informatie die verzameld wordt op de website https://maisonelle.fr/. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, uitgewisseld, overgedragen of doorgegeven aan derden om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, behalve wat nodig is om te reageren op een verzoek en/of transactie in het kader van het beheer van de klantenrelatie, de levering van de diensten van HÔTELIERE LE PROGRES en de optimalisering ervan.

Verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens: Gwendoline Pédurand.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt https://maisonelle.fr/ zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, nadat hun toestemming is verkregen, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een nauwkeurig register van verwerkingsactiviteiten bij te houden.

Telkens wanneer https://maisonelle.fr/ persoonsgegevens verwerkt, neemt HÔTELIERE LE PROGRES alle redelijke stappen om de nauwkeurigheid en relevantie van de persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://maisonelle.fr/ ze verwerkt.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden

https://maisonelle.fr/ verzamelde informatie van haar klanten niet zal verwerken, hosten of overdragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "niet-adequaat" is erkend, zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. https://maisonelle.fr/ blijft echter vrij in de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming. Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

https://maisonelle.fr/ verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en gebruikt ze daarom alleen noodzakelijkerwijs of voor statistische en analysedoeleinden. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, uit te wisselen of over te dragen aan derden. Indien het noodzakelijk is voor HÔTELIERE LE PROGRES om uw persoonsgegevens door te geven aan derden, zal de betrokken derde uw persoonsgegevens moeten gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit "Privacybeleid". We zijn van mening dat het nodig is om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of wanneer dit wettelijk vereist is, te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.

Niettegenstaande het voorgaande kan HÔTELIERE LE PROGRES uw persoonsgegevens bekendmaken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer HÔTELIERE LE PROGRES hiertoe wettelijk verplicht is of in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures en om onze rechten te garanderen en te verdedigen.
 • Wanneer HÔTELIERE LE PROGRES of bijna al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens, die HÔTELIERE LE PROGRES heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal vormen.

https://maisonelle.fr/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Als er echter een incident onder de aandacht van https://maisonelle.fr/ wordt gebracht dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de klantinformatie aantast, moet https://maisonelle.fr/ de klant zo snel mogelijk informeren en hem/haar op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. https://maisonelle.fr/ verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door https://maisonelle.fr/ dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit "Privacybeleid" te bereiken, zoals :

 • De serviceprovider die verantwoordelijk is voor het reserverings- en betalingssysteem voor het beheren en valideren van uw aanvraag.
 • De dienstverlener voor het maken en onderhouden van de website, Diadao Productive, digitaal agentschap.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven uiteengezette doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van Gebruikers op https://maisonelle.fr/ onze medewerkers van de klantenservice.

In alle andere gevallen zal HÔTELIERE LE PROGRES ervan afzien uw persoonlijke gegevens te verkopen, te verhuren of door te geven aan derden, behalve wanneer ze hiervoor uw toestemming heeft gekregen en met de betrokken derde een gegevensverwerkingscontract heeft afgesloten dat de nodige garanties bevat inzake vertrouwelijkheid en conformiteit van uw persoonlijke gegevens met de bescherming van uw privé- en beroepsleven. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden, kunt u hiertegen bezwaar maken op het moment van verzamelen of op elk moment daarna, zoals vermeld in paragraaf "8 - Rechten met betrekking tot de bescherming van uw privacy".

Opslag van persoonlijke gegevens

Behalve wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door het naleven van een andere wettelijke verplichting, zoals 10 jaar voor boekhoudkundige documenten, zal HÔTELIERE LE PROGRES uw persoonsgegevens voor een periode van 10 jaar bewaren voor klanten van HÔTELIERE LE PROGRES om de doelstellingen te bereiken en te vervullen zoals beschreven in de verklaring van het "Privacybeleid", onder punt "3 - Gebruik van persoonsgegevens".

Uw privacyrechten

In overeenstemming met de bepalingen van de de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)https://maisonelle.fr/ gebruikers kunnen een beroep doen op hun privacyrechten, zoals hieronder uiteengezet:

 • Recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden.
 • Recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD).
 • Recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 RGPD).
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Gebruikersgegevens (Artikel 21 RGPD).
 • Het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 RGPD).
 • Het recht om het lot te bepalen van de gegevens van Gebruikers na hun dood en om te kiezen aan wie https://maisonelle.fr/ hun gegevens moet doorgeven (of niet) aan een derde partij die ze vooraf hebben aangewezen.

Zodra https://maisonelle.fr/ kennis heeft van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt HÔTELIERE LE PROGRES zich ertoe de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker deze rechten wil kunnen uitoefenen op https://maisonelle.fr/, kunt u ons een bericht sturen waarin u aangeeft welk(e) recht(en) u wilt laten toepassen op het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met Gwendoline Pédurand in haar hoedanigheid van Operations Manager, per e-mail op het volgende adres bonjour@flanellesparis.comof per post naar HÔTELIERE LE PROGRES, 14, rue de Brey 75017 Parijs - Frankrijk, met vermelding in de onderwerpregel van de e-mail of brief "Rechten met betrekking tot de bescherming van uw privéleven".

In dat geval moet de Gebruiker de persoonsgegevens aangeven die hij wil laten verbeteren, bijwerken of wissen door https://maisonelle.fr/, waarbij hij zich nauwkeurig identificeert met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort). Verzoeken tot verwijdering van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan HÔTELIERE LE PROGRES oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten.

Bovendien kunt u altijd via uw account uw persoonlijke gegevens bijwerken, wijzigen en/of verifiëren die u moest verstrekken bij het aanmaken van uw klantenrekening. Als u niet langer nieuwsbrieven, informatiebulletins over onze diensten of reclame wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop "uitschrijven" onderaan elke e-mail van HÔTELIERE LE PROGRES.

Bescherming van persoonlijke gegevens

HÔTELIERE LE PROGRES verbindt zich ertoe redelijke fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens en verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. We gebruiken geavanceerde encryptie om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen. We beschermen je informatie ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie.

De gegevens die worden verzameld en opgeslagen via de website https://maisonelle.fr/ worden gehost door een extern bedrijf, MEDIALOG, dat PMS-software (Property Management System) levert voor hotelbeheer en klantenrelatiebeheer.

MEDIALOG Hotel software kan worden gebruikt om technische en organisatorische maatregelen binnen het hotel te definiëren om gebruikersgegevens op de juiste manier te beschermen. Respect voor uw gegevens is essentieel en daarom is MEDIALOG ISO 9001 gecertificeerd.

Ondanks onze inspanningen is geen enkele methode voor overdracht via internet of elektronische opslag volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, stellen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun account en om hen te voorzien van alle informatie die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://maisonelle.fr/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden.

Verklaring privacybeleid bijgewerkt

HÔTELIERE LE PROGRES heeft het recht om deze verklaring "Privacybeleid" bij te werken door een nieuwe versie te installeren op de website https://maisonelle.fr/. Het is in het bijzonder aan te raden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop het "Privacybeleid" staat, te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de nieuwe voorwaarden.

Hyperlinks naar andere websites

De website https://maisonelle.fr/ kan hyperlinks bevatten naar andere websites. HÔTELIERE LE PROGRES kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het "Vertrouwelijkheidsbeleid" of de privacypraktijken van derden.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website https://maisonelle.fr/, bent u verplicht om dit "Privacybeleid" en de onderstaande voorwaarden te accepteren. "Algemene gebruiksvoorwaarden door de vakjes aan te vinken die aanwezig zijn bij het verzamelen van informatie om te kunnen genieten van de diensten van HÔTELIERE LE PROGRES.

Schade

Als u klachten hebt over de manier waarop HÔTELIERE LE PROGRES uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kunt u in eerste instantie contact met ons opnemen, zodat we de klacht(en) kunnen oplossen. Als dit niet volstaat, kunnen de gebruikers van https://maisonelle.fr/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten en in het bijzonder bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) door de onderstaande link te volgen: https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Contact HÔTELIERE LE PROGRES

Als u vragen hebt over het "Privacybeleid" of de manier waarop HÔTELIERE LE PROGRES uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan per e-mail contact met ons op via bonjour@flanellesparis.comof per post naar HÔTELIERE LE PROGRES, 14, rue de Brey 75017 Parijs - Frankrijk.